Učící se organizace v akci – model pro transformaci a strategii podniku

? Strategie jako proces učení a transformace
? Cílové operační stavy (způsoby existence firmy)
? Jak toho dosáhnout ? – Klíčové mechanismy změny
 
VELKÉ TRANSFORMAČNÍ PROJEKTY A STRATEGIE RYCHLÉHO RŮSTU
Ondřej Landa, Inventa, s.r.o.

Většina českých podniků má za sebou dětské nemoci přerodu v moderní kapitalistické subjekty. Rozhodující část ekonomiky je integrována do dynamických mezinárodních korporací. Stále omácích podniků si našlo perspektivní předmět podnikání a proniká na světové trhy. Strategie rychlého růstu – double digit growth – se stala mantrou i měřítkem úspěšného managementu.

Chápeme, že permanentní změna se stala součástí každodenního života. Má podobu neustálého zvyšování vnitřní výkonnosti, inovací ve všech hlavních i podpůrných procesech, a v řadě případů i velkých transformací, které zasahují hluboko do předmětu podnikání společnosti, radikálně mění její identitu a celou firemní kulturu.