Inventa jako PERMANENTNÍ INOVÁTOR

INOVACE PRO ÚSPĚCH NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ (1989 – 2021)

2021Program DigiLeaderTM – 1. trimestr : STRATEGY INNOVATION & LEADERSHIP ACADEMY ON-LINE
Interaktivní on-line workshopy : Rozvoj vůdčích způsobilostí pro éru digitální transformace
2020Digitalizace programu InterLeader® – realizace 2denních interaktivních výcvikově řešitelských workshopů na platformě Cisco Webex
2019InterLeader® : Inventa – Silicon Valley Program in Strategy & Leadership
Inovace a transformace programu InterLeader® pro éru digitální transformace
2018Inventika® pro agilní správu agilního města
Koncept Kreativní Inventika® pro rozvoj a řízení Smart City
2017Digitální transformace : Index připravenosti firmy
Digital Transformation Readiness Index : Hodnocení připravenosti firmy na digitální transformaci
2016Operacionalizace Collinsova konceptu Good to Great a podpora jeho zavádění v podmínkách českých podniků
Rozvoj vůdčího potenciálu manažerského týmu : rozvojový dialog pro vrcholová vedení agilních firem
2015Program inventizace inovačních projektů a iniciativ v podnicích – II. : modul Implementační inventika
Program World of Strategy in the VUCA Era na podporu anglicky orientované průpravy vrcholových manažerů
2014Program inventizace inovačních projektů a iniciativ v podnicích – I. : modul Řešitelská inventika
Cyklus Rozvzpomínání a směřování k duchovním inspiracím pro manažery, kteří hledají inspiraci za hranicemi každodennosti
2013Koncept 3 zlomových paradigmat / strategických revolucí : PLEBEJSKÉ VŮDCOVSTVÍ – INOVACE MODELŮ PODNIKÁNÍ – OTEVŘENÉ INOVACE
  
2012Podpora otevřených inovací, sdílený inovační prostor (pilotní projekt pro tucet firem)
Konfrontace se světovým strategickým managementem : kongres Strategy in Transition a fórum NEW BUSINESS MODELS AND ENTREPRENEURIAL STRATEGIES
2011Redesign vlajkového programu Inventika® – Efektivní strategický tým a inovace – od tvůrčích námětů k vyladěné týmové akci
2010Kolaborativní technologie : WebEx Connect, Telepresence jako nástroj zpřístupnění programů Inventy
Inovace programu InterLeader® : 23 generálních a výkonných ředitelů jako Guest Leaders
2009Krize jako příležitost – redefinice strategie pro období hospodářského útlumu
Diskusní semináře inspirované webcasty AMA (R. Charan, P. Kotler, S. Covey & Patria Finance)
2008Řízení inovačního portfolia
Management Futures CZ 2018 – strategické scénáře
Systém Sokratés – Tvorba strategií, řízení inovací, transformační projekty
2007Extranetem podporované transformační a rozvojové programy
Kaskádová analýza jako nástroj rekonfigurace trhu 
Senior Leadership Development Program pro region střední a východní Evropy
2006Open space workshops Inovace podněcované zákazníky (farmaceutický a automobilový průmysl)      
3i3 – Inspirace-Inovace-Implementace : metodika a portál na podporu rozvoje dynamického podnikání
2005Plánování rozvoje businessu zákazníků
Zákazníci jako síť vztahů (analýza křížových interakcí)
Vnitřní zdroje autentického vůdcovství
Program Living the Brand
2004InterLeader® – Certifikační program v rozvoji vůdcovství a řízení změn
eXtrapreneurship® – Podnikatelské interakce (eKoučink)
2003Projekt Next Generation Leadership 

Podpora představenstev a dozorčích rad : facilitace strategického rámce shody
asKit 2003+ : Zákaznicky orientované standardy strategických způsobilostí
2002Inovativní prodej průlomových řešení
Zákaznicky orientované standardy řízení výkonu a rozvoje zůsobilostí
Videokonference se špičkovými světovými osobnostmi (J. Welch, CK Prahalad, M. Goldsmith, J. Kotter)
2001Rozvoj internetových a e-business strategií, NetReadiness Analysis
Harmonické vůdcovství : racionální a emocionální excelence
2000Outsourcing rozvoje lidského potenciálu podniku
Certifikační program InterProcess® 

Programy krizového řízení – poradenská podpora, preventivní příprava
Rozvoj akčního vůdcovství
1999Rozvoj výkonové firemní kultury, strategic scorecard
Komplexní programy rozvoje správy korporací 
Certifikační programy InterDirector®, InterProject®
1998AsKit – Evropské standardy manažerských způsobilostí
Certifikační programy InterPersonnel®, InterMarketing®
1997Rozvoj výkonosti procesů, zvyšování produktivity
Tvorba strategie holdingů a korporací (skupin
1996Programy revitalizace podniků
Redefinice podnikatelského prostoru a rozvoj klíčových způsobilostí
1995InterManager® – mezinárodní certifikační studia ve strategickém řízení 
Řízení změn prostřednictvím projektů
1994Tvorba podnikatelské strategie podniku, scénářové plánování
1993Transformační projekty v privatizovaných podnicích 
 Audity a rozvoj lidského potenciálu, assessment & development centres
1992Poradenská podpora při zavádění know-how, koučink pro vedení firem
1991Vnitropodnikové manažerské kursy a výcvikové programy
1990Veřejné manažerské konference a semináře, výcvikové programy
1989Mezinárodní semináře : transfer špičkového know-how z předních světových institucí