Principy spolupráce s klienty

  • Důraz na dlouhodobou podnikatelskou výkonnost a konkurenceschopnost jako rámec všech rozvojových projektů
  • Strategická analýza a analýza potřeb jako základ rozvojových projektů
  • Podpora inovací a tvůrčích řešení založených na využití a rozvoji znalostního potenciálu klienta („procesní poradenství“)
  • Orientace na formování klíčových způsobilostí klienta jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody
  • Komplexní pojetí efektů a výkonů, jejich měřitelnost
  • Předání znalostního systému Inventy, tj. konceptů, modelů, metod a nástrojů manažerům klienta a podpora jejich aktivního osvojení (transfer know-how)
  • Projektový přístup : měřitelné cíle a výstupy kontrolované klientem, řízení poradenského projektu klientem
  • Garance projektově řízených výsledků
  • Komplexní podpora programů / procesů změn : kombinace poradenských a výcvikových projektů