Reference

“InterLeader v Česku nemá konkurenci a je potřebný.“
Michal Veselý, generální ředitel, Credento úvěrová pojišťovna

„Byl jsem příjemně překvapen, jak plnohodnotná online verze InterLeader dokáže být! Samozřejmé vysoké nasazení lídrů programu, vhodně doplněné interaktivním zapojením účastníků formou diskusí k vybraným tématům v „breakout rooms“, jejich vtažení formou hlasování a anket a hlavně práce paralelních týmů na tvorbě průlomového business modelu ve sdíleném dokumentu v reálném čase učinily tento způsob tréningu velmi efektivním.
Strategický rámec v pojetí programu InterLeader / DigiLeader využiji pro lepší strukturování strategie naší společnosti, včetně účinné vizualizace vzájemných vazeb strategických projektů k dosažení firemní vize.

Simply Great! Těším se na další online sessions!“
Ing. Jiří Václavík, Managing Director, Austin Detonator s.r.o.

„Program gradoval, závěr byl nejzajímavější. Portfolio klíčových způsobilostí a konkurenčních výhod mi pomohlo spoustu myšlenek nově strukturovat. Ondro, tebe chválím, že ses dělil o své zkušenosti. Dávám Tobě i ostatním lektorům velké body, že jste byli schopni dát něco ze sebe, své zkušenosti, konkrétní návrhy – to je to, co chci slyšet…. Jsem z toho nabitý, hrozně mě to bavilo. Také pochvala za onlinovou formu, která není jednoduchá – skvěle jste to připravili, mně se moc líbilo, jak to celé fungovalo.“
Marek Chmiel, CEO, DataSpring, s.r.o. – Aricoma Group

„ …. very different…. getting in touch with the leadership best practice. Inspiring moments. …. really interesting know-how sharing leadership program. Big up and respect to Jan Zadák for the content and inspiration. Unique personality, wide perspective and experience from Silicon Valley brought to our region. I have not met many people like Jan Zadák around, if any … big thanks also to the other program participants for sharing their experience and views.“
Miroslav Bielčík, CEO / Managing Director @ Commander Services

„I pro mne bylo osvěžující přemýšlet jinak, než je každodenní rutina a především jsem měl možnost poznat tento výjimečný program. Vysoko hodnotím jeho úroveň a proto jsem nabídl účast našim perspektivním talentům.“
Jan Duspěva, předseda představenstva a generální ředitel, ČEPRO, a.s.

„Jde o přípravu lídrů na business (a svět) jaký může být po roce 2020 – se všemi jeho nejistotami, změnami a rozpadem pilířů, které jsme si zvykli považovat za neměnné. Pro mne, jako majitele firmy je ohromným přínosem, když se moji kolegové začnou dívat na svoji činnost „podnikatelskýma očima“ a vybřednou z pozice úzce zaměřeného odborníka – gážisty.“
Tomáš Rutrle, generální ředitel a spolumajitel, Komix, s.r.o.

“Program InterLeader považuji za výbornou inspiraci jak pro střední, tak i vrcholové manažery. Poskytuje široký záběr témat, zároveň zprostředkovává zkušenosti celé řady domácích i zahraničních firem. Hosté z řad zajímavých osobností dávají programu švih a činí jej velice atraktivním.”
David Brož, ředitel, Velux ČR a SR

„Linde Gas se dlouhodobě účastní akcí pořádaných Inventou, protože vždy přináší zajímavé impulsy pro řízení podniku. Také do projektu InterLeader vysíláme již několik let vedoucí manažery. Účast v tomto strategickém a inovačním programu významně napomáhá rozvoji jejich vůdčích způsobilostí.“
Petr Choulík, předseda představenstva, Linde Gas

„Děkuji za MSIC, že takovéto služby poskytujete. Kdybych použil paralelu a zjednodušení, tak pomáháte dostat organizace (veřejné i soukromé) ze 3. na 4. úroveň Tribal Leadershipu. Nám, co jsme odpovědní za realizaci Regionální inovační strategie, tak značně usnadňujete práci.
Pavel Csank, CEO, Moravskoslezské inovační centrum

„Díky, Ondřeji, bylo to opět moc milé, dobře se s tebou na těchto věcech pracuje, protože dokážeš diskusi navést přesně na sweet spot tématu, o kterém to má být.“
Jan Červinka, prezident, Adastra Group

“Vrátil jsem se z Vašeho kurzu nabitý energií do inovací! Jsem rozhodnut metodu Sokrates využít.”
Ladislav Horčička, majitel a generální ředitel, Servisbal Obaly

„Ještě důležitější je přínos pro proměnu způsobu myšlení a kulturu agilní týmové práce: všichni – to zdůrazňuji – odcházíme jako pozitivně myslící, konstruktivně komunikující týmoví hráči důsledně směřující k angažovanému konsensu a účinné realizaci společně rozpracovaných řešení.“
Michal Kraus, předseda představenstva a generální ředitel, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s

„Je neuvěřitelné jaký máte network a důvěru vrcholových manažerů, kteří jsou ochotni sdílet svoje know-how. Zatím nelituji ani jedné minuty, kterou jsem na InterLeaderu strávil.“
Petr Chládek, CEO, JIC Jihomoravské inovační centrum

„Odjížděla jsem nadšená. Moc se mi to líbilo a v hlavě mi zůstalo mnoho podnětů a inspirací.“
Daniela Sobieská, ředitelka, TIC Technologické centrum Zlín

„Mrzí, že už to skončilo. Tak příjemná parta a k tomu ještě mnoho užitečných poznatků, to neni časté.“
Václav Liška, ředitel, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň

„Vystoupení špičkových manažerů. Vzájemné obohacení s ostatními kolegy.“
Petra Škopková, Rozvoj lidských zdrojů, Škoda Auto, a.s.

„… Rozmanité perspektivy/zkušenosti – z různých firem = vlastní cesta. Reálné příběhy. Diskuze.“
Andrej Mazan, Executive Director, Mediatel, a.s.

„Propojení moderních teoretických poznatků se zkušeností z  aplikace v praxi.
 Naprosto převažují silné dojmy z prezentací tří externích hostů – podnětné, různorodé. I prezentace firemních kultur jednotlivých účastníků byly zajímavé.“
Milan Oplatek, jednatel a spolumajitel, Carling, s.r.o.

„Díky za skvělé 3dny – čekal jsem hodně a realita byla ještě dál. Celou cestu mi v autě běžely myšlenky, jak a kde všude by šlo inventické postupy aplikovat v ETE a tak svázaném oboru, jakým je jádro. Už se těším na srážku inventiky s temelínskou realitou a dubnový modul.“
Bohdan Zronek, ředitel odboru Řízení provozu JE Temelín, ČEZ, a.s 

„ Čo sa týka formy vedenia seminára – vynikajúce komentáre a vstupy p. Landu.
 Čo sa týka obsahu – celý modul bol obsahovo výborný, zaujal ma dotazník jako pomoc při riadeni faktora podnikatelskej výkonnosti firmy. Zaujímavé myšlienky rôznych osobnosti demonštrované v prezentáciích, manuál, ktorý sme obdržali.“
Marcela Kolesárová, riaditelka useku ekonomiky a financii, PosAm – Slovak Telekom

„Diskusia, ochota prezentujúcich zdieľať svoje know how, podelenie sa s reálnymi projektami v oblasti HR. Super. Ďakujem. Tento program bol pre mňa príjemným osvěžením.“
 Dana Miňová, riaditeľka ľudských zdrojov, PosAm – Slovak Telekom

„The programme was excellently designed and performed. Top business knowledge from Dr. Landa served as a foundation to real life experiences, which is invaluable.
 Team work of participants added special quality and we had the opportunity to know each other better and  to exchange our experiences. Congratulations! 
 Karmen Gorišek, generální ředitelka, Racio Razvoj, d.o.o.

„Diskuse na téma měření úrovně lidského kapitálu. Použitelné i pro ostatní oblastí „soft“ skills.“
Lukáš Babjak, ředitel sekce ICT služby, ČEPS, a.s.

„Tento kurs velmi předčil moje očekávání. Tempo, obsah a způsob použití byly maximálně vyhovující. Neztrácel se čas zbytečnostmi a základními znalostmi. Ve srovnání s mnoha zahraničními a většinou lokálních skutečně vyčnívá.“
 Hana Šmídlová, personální ředitelka, Hewlett Packard, s.r.o.

„Systematičnost a produktivnost přednesené metody…. aplikovatelnost do praxe bez žádné zásadně obtížné přípravné fáze.“
 Marek Sláčík, Director, Acquisition and Channel Marketing, Český Mobil a.s.

„Obzvláště oceňuji, že program poskytuje komplexní rámec / metodu, řešení pro můj problém.“
 Vítězslav Ernest, generální ředitel, BOS Automotive Products CZ s.r.o.

„Pochopil jsem systém, který mi pomůže produktivněji a kvalitněji trávit čas s mými spolupracovníky.“
Pavel Hlinka, generální ředitel, Hotel InterContinental, Praha

„…Celkově velmi dobrý program – zejména poměr mezi teorií a praktickými poznatky z praxe… hravost, zapojení lidí, týmová práce.“
 Jiří Musil, generální ředitel, Egis Praha, s.r.o.

„Nejpřínosnější jsou bohaté diskuse, iniciativa všech zúčastněných…“
 Rostislav Wozniak, generální ředitel, Sochorová válcovna TŽ, a.s.

 „Velmi cenná metodika a technika kreativního procesu, kreativního řešení příležitostí a problémů … setkání s kolegy z jiných odvětví.“
 Martin Bureš, generální ředitel, Medtronic Czechia, s.r.o.

„Nejpřínosnější ….praktické vyzkoušení, poznatky a myšlenky z ostatních firem.“
Roman Štěpánek, manažer kvality, Johnson Controls Automobilové součástky, k.s.

„Zejména oceňuji, že synektiku jsme se nenaučili, ale osvojili. V tom se tento program odlišuje od 99% jiných programů.“
 David Balarin, manažer pro rozvoj e-learningu, Český Telecom, a.s.

„Kurs měl obrovský přínos : témata se zevšeobecňují, myšlenky obohacují. Všichni se mohou zapojit a být velmi produktivní. Zrodila se spousta velmi praktických a inspirativních řešení.“
 Luděk Běláč, výrobní ředitel, BOS Automotive Products CZ s.r.o.

 „Za nejpřínosnější považuji jasnou strukturu, kombinaci přednášky a workshopu.“
 Zdeněk Fait, generální ředitel, Lear Corporation Czech s.r.o.

„… sebereflexe, připomenutí věcí chování, které jsou klíčové.“
Petr Novotný, generální ředitel, Johnson Controls Automobilové součástky, k.s.

„Obohacují mě zejména diskuze a ukázky konkrétních příkladů, jak danou problematiku řeší jiné firmy …. setkání se zajímavými lidmi a možnost konfrontovat s nimi své názory.“
 Marcela Medková, projektová manažerka, útvar Transformace, Český Telecom, a.s.

“Užitečné zastavení, možnost konfrontace vlastních idejí i zkušeností jak s kolegy spolustudenty, tak i s praktikami nejlepších. To vše v tak dobře známé assertivně vlídné presentaci Ondřeje Landy.”
 Pavel Kalášek, generální ředitel, Hewlett Packard, s.r.o.

„Sebeanalýza, dotazníky a jejich rozbor – to je klíčové pro další sebepoznání a koncentraci na slabé stránky.“
 Michal Šilháček, team leader, IKEA Hanim, spol. s r.o.

„Nejpřínosnější je seznámení se a vyzkoušení si nových metod.“
 Tomáš Uvíra, ředitel pro finance a controlling, Středočeská plynárenská, a.s.

„Nejvíce si cením účinných metod rozvoje kreativního myšlení a řešení problémů.“
 Roman Mitrega, ředitel válcovny, Třinecké železárny, a.s.

„Mnoho dobrých metod použitelných i odděleně, možnost využít při řešení konfliktů a diplomatickém vyjednávání. Bezva, že jsem zároveň mohla zkoušet facilitátora.“
 Hana Šmídlová, personání ředitelka, Hewlett Packard, s.r.o.

„Za nejpřínosnější považuji …. sdílení znalostí, žádná suchá teorie, reálné příklady.“
 Pavel Dolejš, ředitel partnerského prodeje, T-Mobile Czech Republic, a.s.

„Perfektní živost a spád – ’koncert’ myšlenek a energie, podání nových informací přehledně, názorně s dostatečnými příklady, vyřešení aktuálních problémů.“
 Eva Dundrová, personalista, BOS Automotive Products CZ s.r.o.

„Fantastický způsob vedení kurzu i obsah, příklady z praxe, vynikající zkušenosti a odborný podklad.“
Martin Horčička, Senior Manager, Core Product Marketing, Český Mobil, a.s.

„Nejvíce oceňuji ’průtok’ zkušeností lektorů: zpětné vazby teorie – praxe.“
 Jan Pohl, obchodní ředitel, Kebek, a.s.

“Teorie je fajn, když máte čas. InterManager je pro ty, kteří čas nemají, tedy pro manažery.” 
 Milan Novotný, předseda představenstva a generální ředitel (1990-1996), Galena, a.s. Opava

“Velmi vysoce hodnotím praktickou hodnotu programu InterManager pro rozvoj strategického řízení podniku. Na základě programu a ve spolupráci s Inventou byla vytvořena strategie a strategický rámec transformace naší firmy jako základ pro další rozvoj strategického řízení naší a.s. To má zásadní význam jak pro sjednocení přístupu celého managementu podniku k orientaci na budoucnost, tak pro účinnou spolupráci se zahraničním finančním investorem, který podpořil naše rozvojové záměry strategickou investicí. …………… InterManager přinesl výraznou změnu v pohledu na řízení firmy zejména z hlediska budování dlouhodobé konkurenční výhody. Umožnil získání cenných nástrojů pro řízení. … Oceňuji interaktivní přístup, kvalitu “skript”, kvalitu lektorů … ucelenost programu ! a časové rozložení.”                                              
 Ing. Vojtěch Vlček, generální ředitel a místopředseda představenstva, Mora Moravia, a.s. Olomouc

“Systém projektového řízení založený na konceptech a metodách programu InterManager se stává páteří všech rozvojových aktivit ve skupině  Třineckých železáren, a.s. a Moravia Steel, a.s.. Rámec projektu je nástrojem každodenní práce všech tvůrců změny – členy projektových týmů počínaje, generálním ředitelem konče. Úspěch je podmíněn mírou sjednocení mysli zaměstnanců celé firmy.”
 Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., předseda představenstva a generální ředitel, Třinecké železárny, a.s.

“Strategické scénáře umožňují hledat příležitosti i v nejhorších situacích. Oceňuji, že několik málo deskriptorů může ve své kombinaci vytvářet komplexní pohled na prostředí a umožňuje sledovat vývoj prostřednictvím strategického informačního systému.”
 Ing. Luboš Čipera, generální ředitel, Dattelkabel, a.s.

“Prostřednictvím InterManagera dostávám do rukou nástroje, s jejichž pomocí mohu řešit nebo se podílet na řešení různých problémů firmy a rovněž nalézt vhodnou argumentaci na podporu přijatého řešení.”                                    
 Ing. Ivan Budil, finanční ředitel, Cembrit Bohemia, a.s., Beroun

“InterManager je modelové řešení konkrétních strategických problémů. Tak se rodí originální nápady a tvůrčí inspirace pro vlastní práci.”                    
 Ing. Miroslav Téra, generální ředitel, Unipetrol, a.s. (1995-1999)

“Manažer ve vrcholové funkci se musí stále učit, aby se nestal brzdou pro svůj podnik.. Program InterManager mi nabídl řadu podnětů manažerských konceptů a praktických nástrojů, které uplatňuji ve své práci.”                    
 Ing. Miroslav Téra, generální ředitel, Unipetrol, a.s. (1995-1999)

“InterManager mi poskytuje nové úhly pohledu na celou řadu procesů a nástroje na jejich řešení. Ale za cennější považuji to, že člověka znejistí a sebere mu uspokojení s daným stavem věcí – to je nejlepší impuls ke změně myšlení.”                                            
 Ing. Petr Vobořil, CSc., výkonný ředitel pro ekonomiku, ČEZ, a.s.

“Z hlediska mého osobního rozvoje program InterManager znamenal vysoký přínos – ucelenost, přehlednost témat, systémovost – program vnesl řád a systém do mých úvah, myšlenek o budoucnosti.
 Nejvíce oceňuji strukturu a průběh programu (kombinace teorie a nácviků), setkání s chytrými a tvořivými lidmi, ucelenost a provázanost témat.”
 Ing. Dušan Nepejchal, generální ředitel Chemopetrol a.s. Litvínov (1993-1997)

 “Naučil jsem se nové metody práce, seznámil jsem se s řadou nových zajímavých lidí a hlavně poznal uceleně tvorbu strategie podniku. Přínosná byla i ta zkušenost, že nás lektor nenechal v pasivitě.”                               
 Ing. Jaroslav Štrop, předseda představenstva a generální ředitel, Spolana Neratovice, a.s.

“Program má jistě pozitivní přínos pro rozvoj strategického řízení podniku, ale pokud tyto znalosti má pouze jeden člen vedení, je to málo. Přínosnější určitě bude pokud se v 1 kurzu účastní více lidí z jednoho podniku – naleznou velice rychle stejný jazyk a myšlení.”                                                    
 Ing. Jaroslav Štrop, předseda představenstva a generální ředitel, Spolana Neratovice, a.s.

 “InterManager – práce ve výjimečném týmu, inspirace, konkrétní v praxi uplatnitelné výstupy a návody. To stojí za to. …… Práce v kolektivu dynamických a přemýšlivých lidí a špičkových lektorů je pozitivním vytržením ze zcela odlišného každodenního stereotypu. Motivuje k pozitivní akci.”                                          
 Ing. Martin Slabý, generální ředitel, Cheming a.s., Pardubice

 “Oceňuji získání nových přístupů při zdánlivě neřešitelných problémech včetně jasně definovaných struktur, možnost pohlédnout při řešení konkrétních situací za “plot” svého podniku.”                                           
 Ing. Jaroslav Suk, ředitel sekce finacování, ČEZ, a.s.

“ … nové metody myšlení a nástroje aplikované na “zadřené” problémy naznačující možnou progresi…”       
 Ing. Miroslav Vrba, CSc., vedoucí sekce strategického plánování/ vedoucí oddělení analýz podmínek vnitřního a vnějšího rozvoje, ČEZ, a.s.

“Program InterManager potvrdil mé představy o způsobu dalšího sebevzdělání v řídící funkci. Staví na již získaných zkušenostech a znalostech problémů účastníka a v praktické formě napomáhá jejich řešení. Umožňuje mi poznatky uplatnit v mém řízení.”
 Ing. Vladimír Bártl, náměstek generálního ředitele/ výkonný ředitel, Chemopetrol a.s., Litvínov

 “V ČR jsem se doposud nesetkal s tak vyváženým projektem pro výcvik managementu. Vzájemné propojení obsahu a procvičení je výborné. Skladba  jedenácti bloků jde v logice řízení od strategie, scénářů vývoje podnikatelského prostředí až po lidské zdroje a jejich řízení, má svůj směr a cíl. Mám dobré výsledky s aplikací v praxi.”                                                
 Ing. Aleš Musil, výrobní ředitel MSV a.s , Studénka

“Největší přínos pro osobní rozvoj znamená ucelený pohled, změna priorit, ústup od operativy, kterou čím dál více svěřuji podřízenému střednímu článku řízení – změny myšlení, orientace, určitý pocit svobody.” 
 Ing. Milada Očenášová, finanční ředitelka/obchodně-ekonomická náměstkyně, Premex-IN, a.s. Stará Turá

“Mohu potvrdit jednoznačný  přínos pro svůj osobní odborný růst i přínos pro firmu. 
Struktura  odborných témat modulů tuzemské části přípravy je volena velmi vyváženě a obsahuje rozhodující odborné okruhy, potřebné pro  práci vrcholových manažerů firem, kterým záleží na aktivním ovlivňování vlastní budoucnosti.”                             
 Ing. Zdeněk Churý, vedoucí jakosti/ vedoucí technické kontrola a řízení jakosti, ŽDB, a.s, Bohumín

“Jednotlivé moduly jsou na vysoké úrovni jak odborné, tak i odpovídajícím zajištěním – manuály, pomůcky a moderování. Za největší klad programu však považuji jeho nasměrování od černobílého vidění manažera-technika ke spíše filozofickému pohledu skutečného manažera, prostě jde o “polidštění” všech činností, vztahů i disciplín ve firemním životě.                   
 Ing. František Lácha, personální ředitel, Kaučuk, a.s., Kralupy, nyní Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.

“… získání teoretických a praktických dovedností v průřezových oblastech nezbytných pro řízení společnosti.”
  Ing. Milan Řičánek, ředitel kanceláře generálního ředitele/ ředitel divize HOB Kamenina, Keramika, a.s. Horní Bříza

“Školení InterManager je pro mne nejkomplexnějším pohledem na problematiku firmy. Umožnil mi nahlédnout do oblastí, jimiž jsem se ve firmě zabýval jen okrajově nebo vůbec. Poskytlo mi rovněž hmatatelné a relativně jednoduché nástroje pro posouzení místa naší firmy na trhu. Umožnilo mi formulovat a uchopit problémy, které jsem cítil jenom podvědomě, ale nebyl jsem schopen je pojmenovat a řešit.”                                                       
 Ing. Miroslav Kaleta, místopředseda představenstva/člen představenstva, Autel a.s., Třinec

“Program InterManager dává k dispozici balíček nástrojů okamžitě a efektivně použitelných v každodenní manažerské praxi.”                                
 Ing. Dalibor Petr, výkonný ředitel pro obchod/ředitel odboru afilace a logistiky, Aliachem, a.s.

“Oceňuji zejména získání nástrojů pro uspořádání myšlenek na co se soustředit při formování strategie a strategického řízení společnosti.”
 Ing. Luboš Pavlas, předseda představenstva a generální ředitel, Pražská teplárenská, a.s.

“Tyto strategické metody a poradenská profesionalita umožňují komplexně zvládnout velmi složité procesy v dynamickém světě. Odpovídají špičkovým mezinárodním standardům, které jsem poznal za 17 let svého působení v manažerských pozicích u americké investiční banky Morgan Stanley.” 
 George Jedlička, generální ředitel, EXPANDIA – Finance, a.s. (1997- 99)

”V rámci interního programu InterManager jsme společně se společností Inventa Consulting pracovali více než půl roku na strategii skupiny Expandia. Pečlivě jsme vytvořili možné scénáře vývoje prostředí, nadefinovali oblasti podnikání, popsali možné akce konkurence a tak dále. Z tohoto nám vyšel jasný závěr: V e-businessu je budoucnost, ale čas je kritickým faktorem úspěchu. Chceme-li uspět, musíme být během jednoho roku na světové špičce. A to se nám také podařilo.”                                       
 Jan Kala, předseda představenstva a generální ředitel Expandia Banka, a.s.