Naše poslání


Move to worldclass management.

Chcete-li dosáhnout světové úrovně řízení, zprostředkujeme Vám nejmodernější manažerské know-how a zkušenosti získané během společných projektů realizovaných ve spolupráci s předními světovými korporacemi, mezinárodními poradenskými firmami a manažerskými instituty.

Tyto poznatky soustavně ověřujeme a rozvíjíme v inovačních a vzdělávacích projektech pro významné mezinárodní i tuzemské podniky. Inventa je připravena stát se partnerem v trvalém procesu rozvoje a zdokonalování, který jedině zaručí konkurenceschopnost Vašeho podniku na dynamickém globálním trhu.


Manage and sustain change.

Pomůžeme Vám řídit a rozvíjet procesy změn.

Poskytujeme pomoc při řízení transformací a změn, které budují inovační potenciál podniku, formují klíčové způsobilosti a tak umožňují získat dlouhodobou konkurenční výhodu. Naši poradci a lektoři prokáží tvořivost a vynalézavost při podpoře manažerských týmů v klientských organizacích, při analýze výzev a příležitostí nových trendů rozvoje podnikání i při hledání účinných strategických řešení.


Master management know-how.

Pomůžeme Vám ovládnout moderní manažerské know-how.

Nabízíme osvědčené praktické koncepty, nástroje a řešení pro strategické i operativní problémy a situace. Procesní poradenství a úzká spolupráce při přípravě výcvikových programů umožňují zákazníkům kontrolovat a řídit proces osvojení manažerského know-how upraveného podle konkrétních podmínek a potřeb. Důsledně uplatňovaný projektový přístup zajišťuje systematickou realizaci a měřitelné efekty. .


Wake the sleeping talent.

Probudíme Vaše dřímající talenty.

Akčně orientované programy zapojují účastníky do tvůrčího řešení problémů a týmové práce, která se orientuje na budoucnost podniku. Tento proces umožňuje jak rozvíjet individuální schopnosti a nalézat nové talenty, tak zahájit a rozvinout žádoucí transformační procesy. Zákazníci oceňují energii a ducha změny, který se utváří v našich výcvikových programech a podpůrných poradenských projektech. Pomůžeme objevit osobnosti, které se stanou pilíři rozvoje Vaší organizace.