Několik rad manažerovi, který přišel o práci

Ondřej Landa pro HN.IHNED.CZ 28. 2. 2011

LEADERS‘ VOICEOndřej Landa: Několik rad manažerovi, který přišel o práci Přišel nebo přišla jste o práci? Snažte se hlavně uchovat si vědomí vlastní hodnoty a vnitřní svobody. Neběhejte upoceně od dveří ke dveřím, nespoléhejte se na headhuntery a zprostředkovatelské agentury. Hledejte nejenom židle, zaměstnavatele, ale hlavně ambiciózní projekty, které vždy potřebují talentované profesionály.Zviditelněte se – popište své jedinečné zkušenosti a dejte o sobě vědět v manažerském nebo podnikatelském prostředí. Vyplatí se aktivně zapojit do profesních komunit a sítí, iniciovat svůj projekt v jejich rámci a získat tak „laterální“ důvod ke komunikaci s lidmi v etablovaných pozicích.Určitě žádný manažer netratí, když investuje do účasti na akcích, kde se setkávají nositelé zajímavých projektů a iniciátoři změn, například Společnost pro strategické řízení, Tuesday Business Network a další profesní a oborová sdružení.Manažeři mezi sebou rádi sdílejí zkušenosti. Pokud máte zajímavé profesní zkušenosti, zpracujte atraktivní manažerská témata a nabídněte se jako lektor školicím agenturám, manažerským institutům, obchodním a podnikatelským školám. O dobré lektory se zajímavým know-how a silným poselstvím je vždy zájem. Cílevědomě a důsledně budujte svou osobní „značku“ a dejte jí osobitý výraz na vlastních internetových stránkách.Nabídku vždy připravte na míru předpokládaným potřebám nikoli zaměstnavatele, ale partnera, kterému nabízíte spolupráci. To, co se často v článcích o hledání nového postu nepíše, je být připraven na „výtahový moment“ – jsou to ty mimořádné příležitosti, kdy získáte na dvacet třicet vteřin pozornost někoho, kdo může radikálně změnit váš život. Proto se nebojte pojmenovat své jedinečné způsobilosti, připravte si svou profesionální „unique value proposition“.Promyšleně hledejte uplatnění pro svou propozici – naučte se rozpoznávat a předjímat potřeby dynamických podniků a organizací. Nezapadněte do průměru – neuvízněte ve vlastní minulosti, nekolportujte standardní životopisy a „motivační“ dopisy. Od manažera se čeká, že umí přijmout také podíl na riziku. Nikdo nechce zaměstnat někoho, kdo představuje rizikovou investici. Připravte si alternativní model možné spolupráce v projektovém formátu: do tří až šesti měsíců dodám konkrétní měřitelné výsledky a po tuto dobu pracuji za polovinu platu, nebo klidně i za třetinu. Když ale dodám dohodnutou kvalitu, tak mě doplatíte, a to i s prémií.Aby byl manažer úspěšný, musí být flexibilní jak v profesních, tak osobních aspiracích! Promyslete si „scénáře“ osobní odezvy pro dobré, ale i špatné časy. Mějte osud ve svých rukách a nečekejte na nějaký zázrak. Stanovte si vlastní milníky a termíny pro přechod od scénáře přívětivého k tomu skromnému.Nenastane konec světa, když přefinancujete svou hypotéku a přestěhujete se do skromnějších poměrů. Nenastane konec světa, když děti přejdou z drahé elitní školy do standardních občanských poměrů – možná jim to bude jen ku prospěchu…Buďte optimistou, protože chybami se člověk učí. Někdy se nepodaří získat stejné statusové postavení jako dříve a vysoké odměny. Ale vždy je možné spojit svou dráhu s novými zajímavými příležitostmi a výzvami. Zbavte se mučivého strachu, který většinou doprovází ztrátu dosavadních pracovních a životních pseudojistot. Nenechte si vnutit syndrom Willyho Lomana, Millerova obchodního cestujícího.Ondřej Landa 
partner Inventa