INVENTA

Česká poradenská a vzdělávací firma založená v roce 1990 Ondřejem Landou (registrace u Městského soudu v Praze, oddíl C, č. 56).

Spolupracujeme s předními mezinárodními a českými podniky při rozvoji jejich konkurenceschopnosti a zvyšování podnikatelské výkonnosti .
Prosazujeme se jako partner, vyhledávaný náročnými klienty pro kvalitu, praktickou hodnotu a originalitu služeb při přeměně podniků ve vysoce výkonné a inovativní organizace, schopné úspěšně konkurovat v mezinárodním podnikatelském prostředí.

INVENTA – Your Business InnovatorsSM

NAŠE KOMPETENCE PRO VAŠI STRATEGICKOU TRANSFORMACI

 • Tvorba strategie založená na scénářích & facilitace strategických workshopů
 • Tvorba vize & plán její implementace
 • Inovace business modelu, posílení tržní pozice, kreativní segmentace
 • Tvorba integrační strategie & implementační projekty zaměřené na obrození firemní identity (transformace firemní kultury)
 • Firemní kultura (transformační poradenství, koučing)
 • Propojení žádoucího chování do výkonu orientovaného na zákazníka, nastavení standardů kompetenčního modelu
 • Autentická procesní organizace, redefinice procesů, zvýšení výkonnosti
 • Facilitace na úrovni představenstva & inovační workshopy
 • Řízení změn prostřednictvím projektů
 • Nastavování cílů, parametrizace “soft” výkonových kritérií, měřítka výkonnosti (KPI´s)
 • Rozvoj kreativity
 • Inovace v akci: tvorba ideí a jejich  implementace
 • Tvorba inovační strategie, zvýšení kreativního potenciálu
 • Posílení způsobilosti strategického myšlení
 • Rozvoj vůdčích schopností a schopnosti řídit změny
 • Analýza a redefinice klíčových způsobilostí firmy
 • Inventa Strategic & Transformation ToolBox
 • Ucelené a inovátorské rozvojové programy pro manažery
 • Propojení poradenské činnosti se vzdělávacími projekty a koučingem