Videokonference, webcasts

Ve spolupráci s partnerskými organizacemi (American Management Association, Linkage International, Patria Finance a Společnost pro strategické řízení) zprostředkujeme webcasts s následnou odbornou diskusí, jejichž protagonisty jsou vůdčí osobnosti teorie a praxe světového managementu) :

 • Henry Mintzberg & Edward T. Reilly : The Inescapable Conundrum of Managing (13.4. 2010)
 • Marshall Goldsmith & Alan Mullaly (CEO, Ford) : Innovative Leadership in Stressful Times (2.2. 2010)
 • Stephen Covey : Building a Proactive 7 Habits Culture through Leadership in a Down Economy (10.12. 2009)
 • Philip Kotler & John Caslione :  Chaotics… The Business of Marketing in the Age Of Turbulence  (7.10. 2009)
 • Ram Charan : Leadership in the Era of Economic Uncertainty…- Getting the Right Things Done in Difficult Times (14.7. 2009)
 • Warren Bennis :  Šest způsobilostí příkladného vůdcovství (5.5. 2004)
 • Gary Hamel : Inovace a strategie (Praha, 16. 4. 2003)
 • John Kotter :  Vedení procesu změny (Praha, 10. 12. 2002)
 • Marshall Goldsmith :  Koučink a zpětná vazba (Praha, 22. 5. 2002)
 • CK Prahalad :  Strategie pro nový konkurenční prostor (Praha, 12. 6. 2002)
 • Jack Welch :  Globální videokonference o vůdcovství a managementu (Praha, 19. 3. 2002)  

Konference, CEO Roundtable Discussions ( ve spolupráci se SSŘIP a zahraničními partnery)

 • Leadership & Innovation – Sustaining Rapid Growth through Systemic Innovation (7.-8.10. 2010)
 • Turning Crisis into New Opportunities through Creativity and Innovation (18.–19.3. 2009)
 • Jak racionálně reagovat na iracionalitu finančních trhů (10.12. 2008)
 • Jak zhodnotit nové business modely a strategie v telekomunikacích a telematice (6.12. 2006)
 • Proměny farmaceutického obchodu a marketingu: Nové možnosti vztahu s partnery, zákazníky a pacienty (2.11. 2006)
 • Stavebnictví, facility management, správa majetku – proměny oboru ! (28.6. 2006)
 • Velké transformační projekty a strategie rychlého růstu (16.-17. 5. 2006)
 • Partnerství pro rozvoj : Jak založit a udržet rychlý růst prostřednictvím sdílení procesů a způsobilostí mezi dynamickými podniky (24. 3. 2005)
 • Next Generation Leadership (10. 2. 2004)
 • Podnikatelství a vůdcovství pro rozšířenou Evropu (31. 10. – 1. 11. 2002)
 • Podnikatelství a vůdcovství – nové výzvy a příležitosti (2002)
 • Aliance a strategická partnerství (2002)
 • Krizový management po 11. září – půl roku poté (5.2. 2002) Strategie a inovace v řízení pro globální síťovou ekonomiku (7. 11. 2001)
 • e-Procurement – revoluce v logistice vstupů a výstupů. Jak úspěšně rozvíjet podnikání prostřednictvím internetu (20.9. 2001)
 • Knowledge Management – reálná výzva nebo módní vlna v řízení? souvislosti pro formování firemní kultury (30.5. 2001)
 • Jak změnit tradiční české podniky v pružné firmy schopné soutěže v globální síťové ekonomice (20.3. 2001)