Standardizované i zakázkové výcvikové programy v oblastech

  • Strategické řízení
  • Řízení změny, transformační procesy
  • Řízení lidských zdrojů, personalistika
  • Projektové řízení
  • Marketing, řízení prodeje
  • Manažerské dovednosti a metody

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

•  Poslání, vize podniku a strategický rámec rozvoje řízení 
•  Podnikatelská strategie a strategické plánování  
•  Strategické scénáře pro turbulentní prostředí  
•  Metody aktualizace podnikatelské strategie  
•  Prosazení strategie jako proces řízené změny  
•  Tvorba podnikatelského plánu organizační jednotky ve vazbě na firemní strategii  
•  Analýza strategie konkurentů  
•  Strategický rámec shody  
•  Tvorba ekonometrických modelu trhů a ocenění podnikatelských efektů alternativních strategií  
•  Strategický informační systém 
•  Audit podnikatelského zdraví organizace 
•  Audit vytváření klíčových způsobilostí – zdrojů konkurenčních výhod firmy

ŘÍZENÍ ZMĚNY, TRANSFORMAČNÍ PROCESY

•  Příprava na řízení transformačních procesů  
•  Strategie podniku, inovace a řízení změn  
•  Podnik v problémech – strategie obnovy a udržení podnikatelské výkonnosti 
•  Řízení krize a restrukturalizace podniku  
•  Firemní kultura a transformace organizace  
•  Transformační řízení a projekty rozvoje lidských zdrojů  
•  Autentická procesní organizace, reinženýring podnikatelských procesů
•  Firemní procesy a jejich organizační a nákladová optimalizace  
•  Strategie a projektové řízení rozvojových procesů, zakládání strategických a transformačních projektů 
•  Inovace a změna, řízení projektů  
•  Projektový přístup k řízení vnitrofiremních změn  
•  Zhodnocování intelektuálního kapitálu firmy  
•  Projektové řízení a řízení změny, inovace, transformace podnikové kultury

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, PERSONALISTIKA

•  Strategické řízení lidských zdrojů  
•  Intelektuální kapitál  
•  Řízení a rozvoj firemní kultury  
•  Nástroje personálního řízení  
•  Rozvoj potenciálu zaměstnanců  
•  Transformační vůdcovství – leadership  
•  Hodnocení a řízení výkonu manažerů 
•  Analýza sociálního klimatu 
•  Analýza rozvojových potřeb a projekt manažerské průpravy

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

• Zakládání náročných a komplexních projektů 
• Zakládání procesů řízené změny 
• Podpora při řízení náročných projektů 
• Podpora při zavádění projektové kanceláře do organizace firmy 
• Zavádění projektových principů řízení do chodu společnosti 
• Podpora při vytváření kultury projektového myšlení 
• Monitorovací a hodnotící systém projektů 
• Řízení klíčových zainteresovaných stran projektu 
• Tvorba a řízení projektových týmů 
• Kolaborativní nástroje pro rozptýlené a virtuální týmy

 

MARKETING, ŘÍZENÍ PRODEJE

•  Marketingové strategie 
•  Marketingově řízená firma 
•  Marketingové plánování  
•  Operační marketing průmyslových systémů 
•  Řízení klíčových zákazníků (Key Account Management) 
•  Strategie a řízení výrobku (Product Management) 
• Řízení značek (Brand Management) 
•  Marketing v epoše e-businessu 
•  Marketingové informační systémy, databázový marketing a výzkum trhu 
•  Moderní prodejní metody 
•  Řízení obchodních vztahů 
•  Řízení obchodníků a pracovníků prodeje 
•  Obchodní vyjednávání

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI A METODY

•  Efektivní manažer
•  Efektivní mistr
•  Principy a praxe moderního řízení 
•  Řízení a rozvoj kreativního potenciálu týmu – inventika
•  Tvůrčí komunikace v týmu
•  Metody řešení problémů
•  Rozvoj tvořivosti, tvůrčí metody a techniky
•  Vedení lidí
•  Efektivní komunikace 
•  Řešení konfliktů
•  Vystupování na veřejnosti, efektivní prezentace 
•  Týmová spolupráce v trans-kulturální organizaci 
•  Evropské standardy manažerských způsobilostí (asKit 2003+)
•  Koučing vrcholového vedení