Práce z domu musí mít pravidla

HN.IHNED.CZ  22. 10. 2007  00:31

Práce z domova je stále žádanější benefit. Představuje pro firmy konkurenční výhodu. Na šéfa však klade vyšší nároky při řízení lidí.
HN KARIÉRA, kariéra
 

Práce z domova umožňuje lidem lépe skloubit pracovní a osobní život, nebo neztrácet čas zbytečným cestováním. „Každá firma hledá nové způsoby motivace svých zaměstnanců a snaží se být atraktivním zaměstnavatelem. Tento benefit je na trhu práce stále žádanější,“ říká Radka Blümlová, ředitelka lidských zdrojů firmy Hewlett-Packard. 
Například ve firmě ČD-Telematika se systém „home-office“ osvědčil zejména u skupiny programátorů a IT specialistů, kteří této možnosti pravidelně využívají. „Samotní zaměstnanci, stejně jako jejich nadřízení, říkají, že možnost připojení z domova zkvalitňuje jejich pracovní výstupy zejména proto, že nejsou rušeni,“ říká Martina Koutníková, manažerka marketingu ČD-Telematika. 
Společnosti Vodafone se práce některých zaměstnanců z domova také osvědčila. „Je to oboustranně výhodné jak pro firmu, která neztrácí lidi, tak například pro maminky na mateřské. Mohou udržovat kontakt s prací, usnadní jim to pak i návrat zpět, “ říká Pavla Teplá, ředitelka oddělení péče o zaměstnance. 
 

Základem je dobré plánování 
Práce na dálku a v individuálním režimu láká řadu lidí i šéfů, kteří však mohou být při konfrontaci s realitou zaskočeni. Je snazší, pokud už kolegové předtím společně pracovali, panuje mezi nimi důvěra. „Rozhodně je důležité ze strany manažera správně definovat priority na dané období a stanovit termíny. Základem je dobré plánování,“ vysvětluje Radka Blümlová. 
Nemalou roli podle ní hraje i důsledná kontrola. Manažer by měl stanovit termíny pravidelných schůzek. 
„Řídit zaměstnance pracujícího z domova vyžaduje větší míru důvěry manažera v podřízeného a značnou míru disciplinovanosti a sebekontroly na straně pracovníka,“ říká Petr Draxler, ředitel lidských zdrojů firmy IBM, která práci z domova umožňuje v rámci programu Flexible Office. Podmínkou však je, že to charakter práce umožňuje a nadřízený tuto formu podpoří. 
„Šéfové, kteří předpokládají, že internetově gramotní lidé se automaticky, dovedně a s plným nasazením zapojí do práce virtuálních týmů, se mýlí,“ říká Ondřej Landa, ředitel české poradenské a školicí firmy Inventa. Týmy, které pracují dobře intuitivně a nepotřebují podporu manažera jsou spíše vzácností. „V běžných případech je koordinování týmu zkušeným vedoucím podmínkou úspěchu,“ dodává Ondřej Landa. 
Nezbytná je také možnost snadno sdílet informace se svou mateřskou firmou. Například firma ČD-Telematika nabízí každému zaměstnanci přístup do své mailové schránky z domova, vybraným odborníkům pak umožňuje přístup ke všem potřebným síťovým zdrojům společnosti. Samozřejmostí je také možnost dostat se do dokumentových knihoven, které jsou dostupné přes internetové rozhraní a podnikový intranet. Poskytnutí kvalitního počítače, telefonu, legálních programů a uhrazení poplatků za užívání internetu je dnes už samozřejmostí.


Cíle virtuálního týmu 
Složitější situace nastává, pokud se obě strany teprve „oťukávají“. Pak je nutné věnovat čas osobnímu setkání a nastavit pravidla komunikace. „Při virtuální komunikaci většinou chybí její neverbální složka, která dotváří kontexty a významy každého sdělení,“ říká Ondřej Landa. 
Na začátku je podle něj důležité dokonale vysvětlit poslání, cíle a očekávané výstupy. U práce z domova je nutné stanovit objektivně měřitelné ukazatele toho, co pracovník skutečně odvedl. Shoda musí panovat i v tom, jaké jsou společné závazky a odpovědnost. Šéf by si měl klást otázky: Je tento člověk zodpovědný? Má k práci potřebnou kapacitu? Nebude pracovat na mnoha projektech současně a odsouvat úkoly? Je spolehlivým partnerem pro ostatní lidi?


Motivace na dálku 
I člověka pracujícího z domova je třeba motivovat, aby měl zájem dostát všem závazkům. Šéf by mu měl nabídnout zajímavou práci, která pro něj představuje určitou intelektuální výzvu a také zajímavou osobní příležitost. Musí si najít čas na kompenzaci možných pocitů osamocenosti pracovníka, které mohou v novém režimu nastat. Začátek formuláře


Autor: Hana Kejhová