Personalisté hledali správné reakce na současné změny

Leadership pro IIR_HN

Kdo uspěje v Evropské unii? aneb Evropský HR Manager – tak nazval své vystoupení Martin Heger z poradenské společnosti Deloitte & Touche na šestém fóru personalistů, které pořádal vídeňský Institut for International Research minulý týden v Praze. Podle Hegera úspěšná firma dnes počítá s velmi vyspělým lidským potenciálem, kterému je potřeba přizpůsobit personální práci, aby se ho podařilo co nejúčinněji využít. To vše musí najít svůj odraz v transformaci řízení lidí jako celku, ale i jeho subsystémů jako je odměňování, zajištění potřeb pracovníků prostřednictvím zaměstnaneckých výhod a podobně. K tomu je možné úspěšně využít i nové daňové předpisy či nové právní předpisy vůbec. Cílem je motivovaný a loajální zaměstnanec.
Jedním z dalších řečníků prvního dne konference byl Ondřej Landa, prezident poradenské firmy Inventa Group. Zaměřil se na otázku vůdcovství a úlohu lídrů v mezinárodních společnostech, které působí na území České republiky. Charakterizoval je několika citáty předních českých manažerů. Například Jiří Cienciala, předseda představenstva a generální ředitel Třineckých železáren podle Landy charakterizuje leadership takto: „Vůdcovství není kult osobnosti – pouze vůdcovství sdílené celou organizací je základním předpokladem úspěšného prosazení podniku ve stále náročnější světové konkurenci.“
Kdo budou lidé, kteří se prosadí ve vrcholových pozicích? Budou to osobnosti, které žijí a pracují v několika zemích, mají zkušenosti z řady různých funkcí, ovládají minimálně dva mezinárodně používané jazyky, mají zkušenosti z práce v několika podnicích.
Ondřej Landa charakterizoval řadu dalších vlastností, které by vůdčí osobnosti měly mít, a to podle různých rolí, do kterých se dostávají – například transformační vůdce: podněcuje identifikaci pracovníků s vizí a cíli podniku; je strážcem firemních hodnot, tedy i vzorem jejich dodržování; šíří optimismus; podporuje inovace; usiluje o spokojenost pracovníků; vytváří z pracovníků týmy schopné zvládat transformační projekty…
Na konferenci nevystupovali jen poradci a pracovníci státní správy, ale i řada praktiků. Druhý den pracovníci Škody Auto představili význam rozvoje dobré firemní kultury a interní komunikace pro úspěch společnosti. Metody pomáhající dosahovat špičkových výkonů a společensky odpovědného podnikání představila firma Johnson & Johnson, s. r. o., Praha. Své zkušenosti nabídly i další firmy.