Ondřej Landa: Šlechtictví zavazuje

LEADERS‘ VOICE

HN.IHNED.CZ  3. 3. 2009  00:55

PODNIKY A TRHY, česko
Krize burácí, cash is the king, ke slovu přicházejí noví hrdinové: krizoví manažeři, razantní škrtiči nákladů, likvidátoři nepotřebných pracovních míst. Ztělesňují nové hodnoty pro těžké časy, kulturu „5R“: Racionálnost – Rychlost – Razantnost – Rozhodnost – Rvavost. 
Přiznám se bez obalu: bojím se toho, co kultura 5R s námi dělá v kontextu virtuálního světa, který je na postupu. Jsem ze staré školy a na svět pohlížím očima první poválečné generace. S obdivem a leckdy úžasem hledím na způsobilosti a životní styl svých dětí a jejich generačních souputníků. Nevnímám jej jako pouhý generační předěl (generation gap), ale jako zcela jiný „závod“, jiný svět. Potkáváme se na téže trati, ale oni jsou o kolo, dvě napřed. Donald Tapscott tomuto mezigeneračnímu rozdílu přiléhavě říká „generation lap“… Přitom až s rozkoší vnímám, jak moc internet a síťové technologie proměnily můj život, co vše mi zpřístupnily, jak obohacují můj informační, zážitkový a emocionální svět. 
Nemohu se však srovnat se stále větší utilitárností a vyprázděností komunikace – nejen té virtuální. Snažím se citlivě rozlišovat neosobně obchodní „nakopírovaná“ sdělení a nabídky od autentických esemesek a e-mailů, jimiž se mně známí i dosud neznámí lidé připomínají s dotazem, myšlenkou, žádostí nebo návrhem. Cítím povinnost na autentické sdělení náležitě zareagovat. Ne vždy se mi to daří, ale snažím se… 
Vadí mi přirozeně také, když mé vlastní návrhy, myšlenky a žádosti, do kterých jsem vložil svůj čas, energii, opravdovost i cit, narážejí na zeď mlčení, nezájmu a ostentativní lhostejnosti. Vnímám to nejen jako odmítnutí konkrétní iniciativy, ideje či projektu, ale především jako absenci empatie a respektu – neschopnosti vidět svět očima toho druhého, porozumět tomu, co prožívá, co považuje za důležité a dát najevo elementární úctu před jeho snahou o tvořivé rozvíjení společných hodnot. 
Nenavrhuji samozřejmě, aby se každé pomýlené blbosti dostalo květnaté odezvy, natož okamžité podpory. Připomínám pouze, že autentické vztahy jsou založeny na důvěře a že důvěra je nesmírně křehká květina. Ignoruji-li oslovení a nabídku svého partnera, spolupracovníka, podřízeného, bude si to on (ona) vykládat jako přehlíživé odmítnutí, arogantní povýšenost. Jestliže vložil svou důvěru a energii do své nabídky, mé odmítnutí ho zraní, podkope důvěru ve mě jako partnera. Udělám-li to dvakrát-třikrát, pak jsem ho / ji jako důvěřujícího partnera s největší pravděpodobností ztratil. 
Každý opravdový lídr si je vědom své povinnosti vůči těm, kdo mu důvěřují. Je připraven obětovat osobní pohodlí, aby dal najevo respekt vůči iniciativám svých spolupracovníků a podpořil jejich myšlenky. Koncept „vůdcovství sloužícího“ je součástí hodnotové orientace všech autentických vůdčích osobností. 
Česká podnikatelská kultura – až na vzácné výjimky – je v tomto ohledu stále žalostně arogantní a nevšímavá. Když tě momentálně nepotřebuji, s odezvou se neobtěžuji – kultura „5R“. 
Jaký rozdíl oproti špičkám světového businessu! Namátkou: Sir Paul Judge, svého času generální ředitel britské Konzervativní strany, dnes předseda správní rady Royal Society of Arts a emeritní člen správní rady Cambridgeské univerzity, patron její Judge Business School, odpovídá na korespondenci do druhého dne. Barbara Barrett, velvyslankyně USA ve Finsku, dříve prezidentka Thunderbird University, Americké manažerské asociace či International Women’s Forum na každé sdělení osobně odpovídá prakticky obratem, bez ohledu na to, kde momentálně cestuje. Profesor Hein Schreuder, výkonný viceprezident pro strategii a rozvoj společnosti Royal DSM. U nás Martin Kratochvíl (Bonton) či Zbyněk Frolík (Linet). 
I v uspěchané virtuální době stále ještě platí ono starosvětské: Čím větší společenská prestiž, čím větší pocit odpovědnosti vůči svému dobrému jménu a minulým zásluhám o věci veřejné, tím větší respekt vůči úsilí a myšlenkám druhých lidí. Noblesse oblige – šlechtictví zavazuje. Šlechtictví ducha a vůdcovské odpovědnosti…

Autor je předsedou Společnosti pro strategické řízení, inovace a podnikatelství a vedoucím partnerem poradenské firmy Inventa