Ondřej Landa: Potřebujeme etický kodex politika?

LEADERS‘ VOICE

HN.IHNED.CZ  4. 11. 2008  00:00

PODNIKY A TRHY, česko
Vzedmutá atmosféra, překvapivé výsledky krajských a senátních voleb a povolební klání na chvíli přehlušují druhou tvář české politiky – svět Moravy, Kočků, Doležela, Tlustého, Čunka, Grosse a dalších protagonistů všudypřítomných afér – malých a velkých. Cítíme, že v ekonomice, ale i v politice balancujeme na hraně velkého třesku. S jakým programem nás osloví političtí lídři příští generace a jaký bude jejich mandát? 
Soudím, že váhu a mobilizující sílu jakéhokoli programového poselství adresovaného lidu této země určí morální profil jeho autorů. Soudím též, že nás v tomto ohledu čeká další dějství české polistopadové tragikomedie. Zkusme si připomenout jeden zářijový diskusní program Václava Moravce v České televizi, v němž dva političtí matadoři (od španělského „matar“ = zabíti, utratiti, až zmasakrovati) – pánové Ivan Langer a Zdeněk Škromach – řešili špiclovsko-denunciantsko-vyděračskou kauzu snaživého ex-poslance Moravy. Oba pánové si notovali, jak hanebné, hloupé, ba idiotské jest takové chování mladého politika. Shodli se, že je to jednání nepřípustné a odsouzeníhodné. 
Zkušení politici, čistí a poctiví, dávají vyniknout své integritě a distanci od pokleslého chování pánů Tlustého a Moravy opakovaným voláním po vytvoření etického kodexu politika – člena zákonodárných sborů této republiky. Na současné scéně české politiky to ovšem vyznívá nauseálně (od latinského „nausea“, resp. řeckého „nautsía“, tedy mořská nemoc, silná nevolnost s nutkavým zvracením). Etický kodex politika totiž existuje – byť není vyveden řečí vázanou z pera pánů Zaorálka a jeho etických sympatizantů. Jsou to mravní principy Kantovy rozumně smýšlející osobností vnímané jako nepřekročitelný kategorický imperativ. Kéž by si i v dnešní praktické politice podržely podobu prostého masarykovského odkazu: „Nebát se a nekrást“. 
Místo společenské odvahy a nesobeckého nasazení pro budoucnost této země jsme (a budeme) svědky arogantní obhajoby politikářského bratrstva moci, které bez hnutí brvy a (velko?)koaličně zapře i nos mezi očima. Nikdo nic neví, nevěděl a nebude vědět. Nikdo se nezákonně neobohacuje, všichni postupují jenom legitimními a legálně obhajitelnými způsoby. Nic nelze prokázat – podejte, holenkové, materiální důkazy, které obstojí před našimi politicky zcela imunními soudními instancemi – jinak s vámi po právu zatočíme za utrhání na naší politické a občanské cti. Pravda, sice tu a tam padne džentlmenská facka, tu a tam nějaký politický panic udělá neodpustitelnou chybu a za zvuku mediálních fanfár je vyvržen z lůna partaje jako její nehodný úd, ale jinak je naše politická falanga „napříč spektrem“ neochvějně pevná. 
Věc je přitom prostá: politika (od řeckého „pólis“ = obec, společný městský stát všech občanů) je ze své definice „NEZIŠTNOU SLUŽBOU“ veřejné věci, společnému zájmu občanů a zdravému lidskému rozumu zcela jasným mravním hodnotám. To přece musí vědět každá nenarušená osobnost, která se rozhoduje pro politickou dráhu – veřejnou službu. Kdo to nechápe a není ochoten respektovat, nemá v politice co dělat. Nepotřebujeme psaný etický kodex, abychom to pochopili. 
A jsme u konečné politické odpovědnosti pánů Topolánka, Paroubka, Klause, Béma, Čunka, Bursíka a dalších koryfejů politické moci – nemůžete přece ve svém okolí ani na okamžik trpět kohokoli, na kom ulpí stín pochybnosti o jeho etické důvěryhodnosti. A všichni přece víme, jak vysoké a nekompromisní nároky kladete na sebe i své spolupracovníky. Opravdu věříte, že dobře napsaný etický kodex na tom něco změní? 
„Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní. Jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo byl slušný, byl slušný vždy. Kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždycky jen na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky. Kdo mění víru, neměl žádnou. Člověka nepředěláš – jenom se ti vybarví.“ (Karel Čapek v Lidových novinách 4. 12. 1938)

Autor je předsedou Společnosti pro strategické řízení, inovace a podnikatelství a vedoucím partnerem poradenské firmy Inventa