Manažeři chtějí sdílet zkušenosti a ne teoretické poučky

Jan Přikryl + Ondřej Landa

Manažeři chtějí sdílet zkušenosti a ne teoretické poučky

Vzdělávání vedoucích pracovníků a top manažerů zdaleka nepředstavují jen programy zakončené titulem MBA. I na českém vzdělávacím trhu jich je řada. Patří mezi ně například akce a programy, které pořádá Společnost pro strategické řízení,  inovace a podnikatelství (SSŘIP) mj. se svými programy InterManager a InterLeader.


Společnost pro strategické řízení, inovace a podnikatelství je neziskovou zájmovou profesní společností podniků i jednotlivců. Předmětem její činnosti je výměna a šíření progresivních domácích i mezinárodních zkušeností, zprostředkovávání kontaktů se světovým profesním a podnikatelským společenstvím.
Čeští manažeři se změnili
„Stále více českých manažerů má mezinárodní, světový formát – myšlením, zkušenostmi, jazykovou průpravou.,“ říká předseda společnosti Ondřej Landa, když hodnotí úroveň českých manažerů na základě své osobní zkušenosti. „Řadu programů bez problémů realizujeme pouze v angličtině. Témata v živých diskusích tvořivě rozvíjíme – naši zahraniční hosté si zpravidla odnášejí řadu inspirací. Velmi cenná je ochota podělit se o zkušenosti, vzájemně se podněcovat a provokovat k hlubšímu zamyšlení, které jde za rámec každodenní manažersko-podnikatelské rutiny.“
Společnost pro strategické řízení ve své činnosti reaguje na tuto skutečnost a bere v potaz, že nabídka vzdělávání je na českém trhu poměrně široká. Různé kurzy, semináře a setkání nenabízejí jen vzdělávací firmy, ale například i obchodní a průmyslové komory – americká, německá, francouzská, anglická, severská…
SSŘIP získává významné podněty ze svého členství v mezinárodních manažerských asociacích, Evropskou a Americkou manažerskou asociaci či prestižní The Conference Board nevyjímaje. Orientuje se na zprostředkování špičkových českých a i zahraničních či globálních manažersko-podnikatelských zkušeností. Zve si a mezi její lektory patří výrazné české i zahraniční vůdčí osobnosti různých oborů, většinou generální ředitelé, kteří za sebou mají úspěšné procesy transformace svých firem nebo integrace po fúzích a převzetích či jiné zkušenosti včetně těch z krizového období.
Nabízí celou škálu aktivit od Prezidentských seminářů, Klubu strategických manažerů, různých diskusních setkání až po mezinárodní certifikační programy InterManager, InterLeader, které realizuje ve spolupráci s firmou Inventa, s.r.o. a zahraničními patnery. 
Odlišnosti od klasického EMBA
Na změnu prostředí samozřejmě reaguje řada poskytovatelů podobných akcí, včetně renomovaných business schools. Podle Ondřeje Landy se však přístup SSŘIP v InterProgramech přece jen odlišuje. Na prvním místě je to důsledná a bezprostřední aplikace teoreticko-metodologických poznatků a zkušeností na řešení praktických problémů zúčastněných společností. Všechno, co se v programu děje, se děje na pozadí otevřených praktických, reálných, aktuálních problémů, které si účastníci přinášejí s sebou. Má to tedy obrovskou aplikační hodnotu.
Za druhé sem patří důsledná orientace na inovace. Programy jsou strategicko inovační. Ondřej Landa říká, že pokud tvorba strategie nevede k průlomovým inovacím, resp. ke konkurenční výhodě příští generace, tak je prostě zmařenou energií. Problémy, které se v programech otevírají mají za cíl přinést inspirace, podněty a možná i řešení, která znamenají právě nosné prvky konkurenční výhody další generace.
Dále sem patří snaha dosáhnout interaktivnost vyššího stupně. Ondřej Landa to charakterizuje takto: „V poslední době jsme začali intenzivně pracovat metodou, které říkáme metoda Sokrates. Na základě důvěrných rozhovorů s účastníky otevíráme i skrytá témata, která je znepokojují, vzrušují, a ne vždy jsou otevřeně diskutována zejména v podnikových strukturách. Nám se zdá nesmírně důležité zapojit do rozvojového procesu i to, co je pro lidi »syrově naléhavé«, a ne je jen konfrontovat s určitými koncepty.“
Čtvrtým výrazným rysem je to, že zkušenost, kterou se snaží SSŘIP s Inventou do programů vnášet, je zkušenost nejen akademická, ale hluboce zakotvená v poradensko-inovační práci s vrcholovým vedením mnoha firem tuzemských i světových.
Setkání s výjimečnými osobnostmi
Mezi aktivity Společnosti pro strategické řízení patří i zmíněné prezidentské semináře, kluby, diskusní setkání. Včetně podílu na globálních webinářích s takovými osobnostmi, jako jsou například John Kotter, Philip Kotler, Tom Peters a další. Na rozdíl od klasických konferenčních akcí, kde se neustále bojuje s časem, má tady zvaný „business guest leader“ k dispozici celé odpoledne. Vyznačuje se vzájemnou uvolněností a postupným přechodem od prezentace špičkových zkušeností a vizí k mnohostranné moderované výměně názorů, takže nakonec z akce odchází obohacen i host. Na rozdíl od klasického vzdělávacího programu to přináší mimořádnou hodnotu – o to větší, že mezi účastníky bývá řada vynikajících osobností – šéfů dynamických inovativních firem nebo jejich klíčových funkcí.
Co nás v této oblasti ještě čeká
Doba se mění a s ní i přístupy k rozvoji manažerů. Co lze tedy v nejbližším čase na tomto poli očekávat? „Objevují se další směry například v technice. Je to otázka virtualizace, před kterou také dnes stojíme. Jsme domluveni s generálním ředitelem společnosti Cisco Systems, že některé programy budeme realizovat v místnosti, která má špičkové vybavení pro virtuální komunikaci a zpřístupníme ho i těm, kteří se v danou chvíli nebudou moci dostavit přímo na místo jednání. Virtualizace je do budoucna nezbytná, protože čeští i zahraniční manažeři se stále více snaží maximálně šetřit čas. Pokud jim to neumožníme, vyloučíme řadu lidí z těchto rozvojových aktivit – a to samozejmě nechceme. Virtualizace navíc přináší zcela nové výzvy a příležitosti – fascinující je zejména směr, který přerůstá ve strategický e-koučink. Příkladem je náš průlomový program eXtrapreneurship na podporu proaktivního podnikatelského rozhodování a chování. Budoucnost patří kombinovaným, „blended“ formám : prolínání „živých“ rozvojových aktivit s individualizovanou interaktivní průpravou dostupnou z libovolného místa v libovolném čase,“ uzavírá Ondřej Landa.