eLearning

eXtrapreneurship®

PODNIKATELSKÉ INTERAKCE

Jednou z významných inovací společnosti Inventa, s.r.o. je tvorba firemního eLearningu – eKoučinku. Společně s přední českou e-firmou Centre for Modern Education (CZ), s.r.o. jsme vyvinuli originální interaktivní koncept a aplikace eKoučinku zaměřené na revitalizaci podnikatelské aktivity manažerů a specialistů a na rozvoj jejich manažerských a obchodních způsobilostí.

Výcvikový program eXtrapreneurship® je založen na interaktivním řešení konkrétních manažerských a podnikatelských rozhodovacích situací a simulací. Účastník prochází jakýmsi kinoautomatem a tedy i „příběhem“ – sekvencí situací, událostí a vlastních rozhodnutí , jejichž průběh a výsledek aktivně ovlivňuje svými podnikatelskými, manažerskými a obchodními rozhodnutími. Při těchto rozhodováních má k dispozici doplňkové věcné, metodické a instruktážní podkladové materiály, ze kterých má možnost čerpat relevantní znalosti a informace.

Výcvikový program eXtrapreneurship® je určen především k výcviku manažerských, obchodních rozhodovacích a komunikačních způsobilostí. Je velmi vhodný také k výcviku prodeje produktů a služeb, např. ve finančních službách, kde si pomocí kurzu může velké množství prodejců „nanečisto“ ověřit své prodejní postupy a způsoby komunikace se zákazníkem.

Výcvikový program eXtrapreneurship® v sobě zahrnuje 5 úrovní zpětné vazby:

  • Úvodní self-assesment – účastník kurzu na základě úvodního self-assesmentu získává informaci o prioritách jednotlivých modulů. Volba a pořadí jednotlivých modulů je tedy individuální.
  • Transakční hodnocení – hodnocení klienta / partnera / příp. zaměstnance ke každému konkrétnímu kroku. Jedná se o okamžitou zpětnou vazbu, která objektivizuje reakce a rozhodnutí absolventů eLearningu.
  • Hodnocení kouče – účastníka kurzu provází virtuální kouč, který na základě rozhodnutí a voleb dává účastníkovi zpětnou vazbu, kterou podporuje příslušným manažerským / obchodním know-how.
  • Podnikatelské výsledky – rozhodování účastníka ovlivňuje reálné podnikatelské paramentry – čas, příjmy, výdaje, důvěru klienta. Každé podnikatelské rozhodnutí se tedy okamžitě promítá do obchodního úspěchu či neúspěchu společnosti.
  • Hodnotící nebo výukový mód – kurz může probíhat ve dvou módech – assesmentovém a výukovém – a poskytuje tak plnou zpětnou vazbu manažerům účastníků a HR manažerům.

Výcvikový program eXtrapreneurship® je tvořen na míru každému klientovi tak, aby se podnikatelská / obchodní rozhodování co nejvíce blížila reálným rozhodovacím situacím.

Přístup k ukázce výcvikového programu eXtrapreneurship® je možné získat po vzájemné dohodě