Certifikační program InterLeader® 2017-18 (21. ročník)

Posláním programu InterLeader® je příprava vůdců rozvoje podnikání schopných čelit náročným výzvám 21. století.
Program staví na inovované tradici mezinárodního programu InterManager®, výsledcích mezinárodního výzkumného projektu Next Generation Leadership® a kombinuje nejlepší světové a tuzemské zkušenosti. Je koncipován jako volný cyklus tuzemských výcvikově řešitelských seminářů (akčních workshopů).

Leták InterLeader ke stažení zde

Hlavní přínosy pro účastníky :  Certifikace unikátního know-how a nových vůdčích způsobilostí

 • Promyšlený cyklus akčních workshopů : vysoce interaktivní, individuální i týmové sdílení praktických zkušeností, úspěchů i neúspěchů, záměrů a vizí
 • Systémový rámec : seznámení s moderními koncepty, modely, metodami a nástroji tvorby strategie, řízení změn a inovací, rozvoje vůdčího potenciálu v pojetí garanta programu O. Landy
 • Aplikační potenciál : osvojení uceleného souboru metod, technik a nástrojů řešení rozvojových problémů řízení a podnikání
 • Páteř : unikátní ředitelské a profesionální strategické, inovační a transformační zkušenosti, strategie a vize výrazných osobností - lídrů špičkových společností; poznání jejich vyhraněného vůdčího stylu
 • Inspirace : sdílení firemních přístupů, vizí a strategických záměrů, i osobních zkušeností a aspirací účastníků formou připravených prezentací
 • Nejlepší praxe - best practice : studijní a inspirační návštěvy ve špičkových inovativních společnostech : Cisco Systems, Linet, 3M Česko
 • Inovativní řešení : týmové řešení aktuálních rozvojových problémů mateřských podniků účastníků, jejich prezentace a diskuse
 • Transfer formou individuálních implementačních a osobních rozvojových plánů
 • Podpora : ad hoc implementační koučink, přístup na uzavřený extranet InterLeader® - znalostní a řesitelské báze programu
 • Uznání nových vůdčích způsobilostí formou trojstupňové certifikace :  
  1. certifikát aktivní účasti v dílčích modulech
  2. osvědčení o absolvování programu Interleader® (podle skutečného rozsahu)
  3. diplom o absolutoriu programu Interleader® (po získání  110 Kreditů a doložené aplikaci výstupů z programu)

 

 

Zaregistrovat se    Přihlásit se